Afstemming met Inspectie over nieuwe examens MBO

Op 7 en 12 mei vonden gesprekken plaats met de Inspectie over de opzet van de nieuwe examens voor het mbo vanuit het project Goede Groene Examens. De Inspectie had vooraf de examens voor Dierverzorging (niveau 2 en niveau 4) doorgenomen en heeft haar bevindingen met ons gedeeld. De belangrijkste conclusies voor de nieuwe examens zijn: 

  • Het is van belang om zorg te dragen voor een goede dekking van het werkproces door de beschrijving van het resultaat, zoals dat is verwoord in het kwalificatiedossier, aantoonbaar op te nemen Deze beschrijving moet zowel in de opdracht als beoordelingsindicatoren duidelijk herleidbaar zijn.  
  • De Inspectie geeft, anders dan bij eerdere gesprekken, aan dat het denkbaar is om ook elementen, die minder gemakkelijk examineerbaar zijn, in de vorm van bewijslast vanuit de BPV mee te nemen.  
  • Het exameninstrumentarium is als geheel goed gestructureerd. 

We zijn goed te spreken over deze nieuwe samenwerking met de Inspectie. Hun kritische en deskundige blik levert waardevolle inzichten op. 

Menu