We willen graag zicht krijgen op het gebruik van onze vmbo-examenproducten door de scholen. En ook achterhalen hoe gebruikers onze producten ervaren en wat hun wensen zijn. Met die informatie kunnen we bestaande producten verbeteren en nieuwe producten ontwikkelen.

Doe mee aan de Inventarisatie Schoolexamens vmbo
Aan onze contactpersonen op de scholen hebben we vorige week gevraagd de online Inventarisatie Schoolexamens vmbo 2018-2019 in te vullen. Heeft u die uitnodiging niet ontvangen of nog niet ingevuld? Klik hier om dit alsnog te doen. Het invullen kost u ongeveer 10 minuten. Het is waardevol als meerdere mensen van een school deze invullen, zo mogelijk vanuit verschillende functies (docent Groen, teamleider, examensecretaris, locatiedirecteur). U helpt ons ermee vooruit en dat komt onze dienstverlening aan de scholen ten goede. Bij voorbaat hartelijk dank!

Menu