Groene Norm gecertificeerd als examenleverancier!

Als één van de eerste examenleveranciers is Groene Norm vanaf 25 mei gecertificeerd als examenleverancier. De certificerende autoriteit Certiforce constateerde geen tekortkomingen. Wij voldoen met onze HKS-examenproducten aan de gestelde producteisen. Ook voldoen wij aan alle organisatie- en proceseisen. De certificeringseisen zijn te vinden op www.valideringexamens.nl
Met deze certificering borgt Groene Norm dat AOC’s valide examenproducten bij ons kunnen inkopen.

Menu