Missie en visie Home Groene Norm Missie en visie

Missie en visie

Examenproducten van onbetwiste kwaliteit

We ontwikkelen, actualiseren en verbeteren kwalitatief hoogwaardige summatieve examenproducten voor vmbo en mbo in het groene onderwijs.

Visie

Onze visie sluit aan bij de beschreven verworvenheden in de publicatie Waarden van Groen Onderwijs (februari 2017). Sterke praktijkgerichtheid is typerend voor onze examenproducten. Examenafnames vinden zoveel mogelijk plaats in de beroepscontext. We werken intensief samen met het bedrijfsleven.

Het onderwijsmodel ‘Piramide van Miller’ is leidend bij de ontwikkeling en afname van onze examenproducten. Deze piramide is een hulpmiddel om de niveaus van beroepsbekwaamheid te schetsen. Miller beschrijft deze in 4 lagen. De onderliggende laag is het fundament voor de laag erboven.

Onze examenproducten vmbo zorgen samen voor een evenwichtige examenmix. Schoolexamenbank Groen richt zich op ‘weten’ en ‘toepassen’. Groen Proeven speelt juist in op ‘laten zien’ en ‘doen’

Het overgrote deel van onze examenproducten in het mbo is geënt op ‘laten zien’ en ‘doen’. Het streven is dat de AOC’s in het mbo ‘weten’ en ‘toepassen’ voornamelijk gedurende het onderwijsproces toetsen.

Groene Norm