De  AOC’s die in schooljaar 2018-2019 gestart waren met Praktijkbeoordelen.nl, zijn daar dit schooljaar enthousiast mee verder gegaan. Bijna alle scholen die Praktijkbeoordelen.nl nog niet gebruiken, willen dit in 2020 gaan doen. Dit mooie streven willen we graag ondersteunen, bijvoorbeeld met trainingen en bijeenkomsten voor key-users.

Kennisborging in eigen organisatie

Voor een succesvolle implementatie van een nieuw systeem – zoals Praktijkbeoordelen.nl – is het belangrijk mensen te enthousiasmeren. Maar ook om de kennis bij mensen te vergroten en deze te borgen in de eigen organisatie. Daarom organiseren we regelmatig trainingen en bijeenkomsten voor de key-users.

Ontwikkelingen van de applicatie

Afgelopen jaar hebben we samen met de scholen veel ervaring met Praktijkbeoordelen.nl kunnen opdoen. En weten we welke elementen beter en anders kunnen in het systeem. Van gebruikers hebben wij al verschillende verzoeken gekregen die we samen met de ontwikkelaar van Prakijkbeoordelen.nl zullen afwegen en vormgeven. Concreet werken we op dit moment aan het inlezen van de keuzedeelexamens van Groene Norm.

Menu