In schooljaar 2018-2019 hebben we op gebied van ICT veel bereikt. Ook komend schooljaar staan er weer verschillende projecten op onze agenda.

Mbo praktijkexamens digitaliseren
Nu nog staan alleen de HKS examenproducten in Praktijkbeoordelen.nl. Dit najaar digitaliseren we ook de keuzedelen, en kunt u deze ook met Praktijkbeoordelen.nl afnemen.

Behoefteonderzoek digitalisering praktijkexamens vmbo
In het schooljaar 2018-2019 hebben we in het mbo veel ervaring opgedaan met de introductie van een planning- en afname-applicatie. Deze ervaringen willen we dit schooljaar inzetten voor het vmbo. We starten om de behoefte van de scholen voor digitale ondersteuning in kaart te brengen.

Afbouw oude applicaties
Vanuit de Groene Standaard gebruiken we nog een aantal applicaties. Met het uitfaseren van de oude kwalificatiestructuur worden deze overbodig. Het komende schooljaar maken we een plan hoe we deze applicaties – met behoud van de informatie die erin zit – kunnen afbouwen.

Menu