MBO – Doorontwikkeling examens Houders van dieren – Overige zoogdieren (K0471), Vissen (K0472), Herpeten (K0469), Vogels (K0473)

Binnenkort start de doorontwikkeling van de examens Houders van dieren. We organiseren hiervoor een eerste bijeenkomst (online meeting via Teams) met inhoudsdeskundigen, waarin het examenplan en de examenmatrijs worden besproken. De online meetings zijn op de volgende data: 

  • 2 juli 2020 (9.30-11.30): Houder van overige zoogdieren 
  • 3 juli 2020 (9.30-11.30): Houder van vissen 
  • 6 juli 2020 (9.30-11.30): Houder van vogels 
  • 7 juli 2020 (9.30-11.30): Houder van herpeten. 

Inhoudsdeskundigen vanuit onderwijs en bedrijfsleven kunnen zich tot 29 juni a.s. aanmelden voor de meetings via contact@groenenorm.nl  (vermeld s.v.p.: diergroep, naam deelnemer, functie, organisatie, contactgegevens)Er is een maximumaantal deelnemers per bijeenkomst, bij te veel aanmeldingen wordt deelname bepaald op basis van evenredige vertegenwoordiging vanuit de diverse organisaties en datum van aanmelding.

Menu