Er zijn in de laatste drie maanden weer een groot aantal examenproducten vastgesteld en gepubliceerd, waaronder ook een paar examens voor de keuzedelen.

25431 Medewerker teelt (set 4: boomteelt)
25432 Medewerker veehouderij (set 2: varkenshouderij)
25432 Medewerker veehouderij (set 3: pluimvee)
25534 Vakexpert teelt en groene technologie (set 2: akkerbouw/vollegrondgroenteteelt)
25535 Vakexpert veehouderij (set 2: varkens/pluimvee)
25537 Vakbekwaam medewerker veehouderij (set 2: varkenshouderij)
25537 Vakbekwaam medewerker veehouderij (set 3: context pluimvee)
25442 Bedrijfsleider bloem, groen en styling (set 2: styling)
25444 Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling (set 2: styling)
25445 Vakexpert Bloem, groen en styling (set 2: styling)
25457 Vakbekwaam medewerker NWR, (set 2: natuurbeheer)
25457 Vakbekwaam medewerker NWR, (set 3: water)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 2: groenvoorziening)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 4: cultuurtechniek)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 5: NWR)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 3: boomverzorging)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 6: water)
25462 Vakexpert voeding en kwaliteit (set 2: laboratorium)
25463 Vakexpert voeding en technologie (set 2: productontwikkeling)
25534 Vakexpert teelt en groene technologie (set 3: boomteelt)
25536 Vakbekwaam medewerker teelt (set 4: boomteelt)
25541 Vakbekwaam medewerker dierverzorging (set 2: dierenpark)

Keuzedelen

K0161 Keuringsklaar maken en voorbrengen
K0606 Uitvoeren proefdierhandelingen
Menu