MBO – Nieuw vastgestelde producten

MBO

Er zijn in de laatste drie maanden weer een groot aantal examenproducten vastgesteld en gepubliceerd, waaronder ook een paar examens voor de keuzedelen.

25431 Medewerker teelt (set 4: boomteelt)
25432 Medewerker veehouderij (set 2: varkenshouderij)
25432 Medewerker veehouderij (set 3: pluimvee)
25534 Vakexpert teelt en groene technologie (set 2: akkerbouw/vollegrondgroenteteelt)
25535 Vakexpert veehouderij (set 2: varkens/pluimvee)
25537 Vakbekwaam medewerker veehouderij (set 2: varkenshouderij)
25537 Vakbekwaam medewerker veehouderij (set 3: context pluimvee)
25442 Bedrijfsleider bloem, groen en styling (set 2: styling)
25444 Vakbekwaam medewerker bloem, groen en styling (set 2: styling)
25445 Vakexpert Bloem, groen en styling (set 2: styling)
25457 Vakbekwaam medewerker NWR, (set 2: natuurbeheer)
25457 Vakbekwaam medewerker NWR, (set 3: water)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 2: groenvoorziening)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 4: cultuurtechniek)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 5: NWR)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 3: boomverzorging)
25454 Opzichter Groene ruimte, (set 6: water)
25462 Vakexpert voeding en kwaliteit (set 2: laboratorium)
25463 Vakexpert voeding en technologie (set 2: productontwikkeling)
25534 Vakexpert teelt en groene technologie (set 3: boomteelt)
25536 Vakbekwaam medewerker teelt (set 4: boomteelt)
25541 Vakbekwaam medewerker dierverzorging (set 2: dierenpark)

Keuzedelen

K0161 Keuringsklaar maken en voorbrengen
K0606 Uitvoeren proefdierhandelingen
Menu