MBO – Oplevering examens oktober en november

MBO

In de maanden oktober en november zijn er weer een aantal nieuwe examenproducten opgeleverd. Tevens zijn er 10 keuzedelen opgeleverd.

Oplevering examenproducten

Begin oktober hebben we de volgende examenproducten vastgesteld en gepubliceerd:

25438 Vakexpert agrohandel en logistiek
25442 Bedrijfsleider bloem, groen en styling
25445 Vakexpert bloem, groen en styling
25453 Medewerker natuur, water en recreatie
25457 Vakbekwaam medewerker natuur, water en recreatie
25501 Verkoopspecialist groene detailhandel
25534 Vakbekwaam medewerker teelt
25536 Vakexpert teelt en groene technologie

 

Daarmee zijn voor alle crebo’s voor cohort 2018/2019 examens opgeleverd in het nieuwe format, behalve de crebo’s voor Paardensport en –houderij. Deze hebben we in groot onderhoud opgenomen vanwege problemen met de uitvoerbaarheid.

Ondertussen ontwikkelen we ook extra sets voor andere contexten. In november hebben we de eerste sets vastgesteld en gepubliceerd:

25431 Medewerker teelt (set 2: glastuinbouw met P+W)
25536 Vakbekwaam medewerker teelt (set 2: glastuinbouw met P+W)

 

Oplevering examens voor keuzedelen

In oktober en november hebben we de examens voor de volgende keuzedelen vastgesteld en opgeleverd:

K0132 Voortplanting en fokkerij
K0274 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek (geschikt voor niveau 3)
K0275 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek (geschikt voor niveau 2)
K0318 Teeltspecialisatie (geschikt voor niveau 2)
K0319 Teeltspecialisatie (geschikt voor niveau 3)
K0320 Teeltspecialisatie (geschikt voor niveau 4)
K0342 Trends en bloemwerk
K0353 Specialistische technische werken in het groen
K0386 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek (geschikt voor niveau 4)
K1048 Verdieping vachtverzorging

 

Menu