MBO – Oplevering examens

MBO

In januari zijn er weer een aantal nieuwe examenproducten vastgesteld en gepubliceerd. Ook zijn er tien nieuwe keuzedelen opgeleverd.

In januari zijn de volgende examenproducten vastgesteld en gepubliceerd:

25536 Vakbekwaam medewerker teelt (set 3: akkerbouw)
25455 Vakbekwaam hovenier (cohort 2017)
25456 Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek (cohort 2017)
25464 Vakexpert voeding en voorlichting
25470 Vakbekwaam medewerker paardensport en –houderij
25431 Medewerker teelt (set 3: akkerbouw/ vollegrondsgroenteteelt)
25468 Instructeur paardensport en –houderij
25469 Instructeur paardensport en –houderij

 

Nieuwe versies (op basis van feedback)

25541 Vakbekwaam medewerker dierverzorging (versie 1.1)
25539 Bedrijfsleider dierverzorging (versie 1.1)
25540 Dierenartsassistent paraveterinair (versie 2.0)

 

Keuzedelen

K0472 Houder overige zoogdieren (versie 1.1)
K0255 Agrarisch loonwerk
K0272 Automatisch melken
K0281 Cultuurtechniek
K0311 Levende tuin
K0343 Trends, conceptueel bloemwerk en markinnovaties
K0257 Dak- en gevelbegroening (niveau 3)
K0310 Dak- en gevelbegroening (niveau 4)
K0604 Lesgeven paardensport op instructeursniveau
K0605 Paardensport op instructeursniveau
Menu