MBO – Planning schooljaar 2018-2019

Archief

In 2018/2019 staan verschillende onderwerpen op onze planning: een nieuwe visie op examineren formuleren, examens voor keuzedelen, examens onderhouden, examens wettelijke beroepsvereisten, kennisexamens doorontwikkelen en voorlichting over onze examenproducten. 

Nieuwe visie op examineren formuleren

Onderwijscluster Groen heeft afgelopen mei een nieuwe visie op examinering opgesteld. Daarna heeft het onderwijscluster organisatieadviesbureau Hutspot om advies gevraagd over de ontwikkeling en implementatie van nieuwe examenproducten. Uiteraard zijn we als Groene Norm nauw bij dit traject betrokken.

Examens voor keuzedelen opleveren

Uiterlijk in januari leveren we voor de volgende keuzedelen een examenproduct op.

1. K0275 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 2
2. K0274 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 3
3. K0386 Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek geschikt voor niveau 4
4. K0343 Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties
5. K0342 Trends & Bloemwerk
6. K0353 Specialistische technische werken in het groen
7. K0311 De levende tuin
8. K0161 Keuringsklaar maken en voorbrengen
9. K0318 Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 2
10. K0319 Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3
11. K0281 Cultuurtechniek
12. K0320 Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 4
13. K0132 Voortplanting en fokkerij
14. K0272 Automatisch melken
15. K0273 Sportvisserij
16. K0108 Trimmer
17. K0255 Agrarisch loonwerk
18. K0601 Doorstroom groen hbo
19. K0257 Dak- en gevelbegroening geschikt voor niveau 3
20. K0310 Dak- en gevelbegroening geschikt voor niveau 4

Examens onderhouden

De volgende crebo’s gaan in onderhoud:

  • Vakbekwaam medewerker paardensport en -houderij
  • Bedrijfsleider paardensport en –houderij
  • Instructeur paardensport en –houderij
  • Vakexpert voeding en voorlichting

Examens wettelijke beroepsvereisten herzien

We gaan de examens van gewasbescherming A en B aanpassen.

Kennisexamens doorontwikkelen

  • Itembank uitbreiden
  • Doorontwikkelen op kwaliteit op basis feedback en itemanalyse

Meer voorlichting over examenproducten

Gebruikers blijken meer behoefte te hebben aan informatie over onze examenproducten. Vragen die ons gesteld worden zijn bijvoorbeeld:  Hoe moet je de producten lezen? Wat zijn de uitgangspunten van deze producten? Hoe moeten we holistisch beoordelen toepassen? Hoe borgen we dat er eenduidig beoordeeld wordt door assessoren? Allereest gaan we inventariseren wat de behoefte van  scholen precies is, om daar vervolgens ons aanbod op af te stemmen.

Menu