Het afnemen van praktijkexamens moet betrouwbaar en efficiënt verlopen. Voor de afname van praktijkexamens in het mbo biedt Groene Norm Praktijkbeoordelen.nl als faciliteit. Vier AOC’s gebruiken dit systeem sinds februari. Deze scholen hebben in Praktijkbeoordelen.nl al ruim 4.000 examens gepland en er enkele duizenden praktijkexamens succesvol mee afgenomen. Al met al kunnen we spreken van een geslaagde implementatie van het systeem!

Met Prakijkbeoordelen.nl wilden we een stabiele faciliteit voor het op gestandaardiseerde wijze inplannen en afnemen van praktijkexamens invoeren. De eerste ervaringen zijn positief: bij de eerste AOC’s draait Praktijkbeoordelen.nl stabiel en levert weinig foutmeldingen op.

Positieve gebruikerservaringen

De eerste gebruikerservaringen zijn inmiddels gedeeld. Gebruikers beoordelen de stabiliteit en betrouwbaarheid van het systeem tijdens de periode van inplannen en bij de afname van de examens positief. Bij een digitale afname moet een beoordelaar volledig kunnen vertrouwen op het systeem. Uit de praktijk blijkt dat dit ook zo is.

Daarnaast vertellen gebruikers dat Praktijkbeoordelen.nl per examen veel tijdswinst oplevert. In het proces van inplannen tot en met vaststellen is meer dan een uur tijdswinst per examen te behalen in vergelijking met een papieren afname. De gestandaardiseerde wijze van inplannen en opvolgende stappen helpen om het examenproces eenvoudig en efficiënt te doorlopen. Daarbij worden ook alle verplichte elementen vastgelegd.

Verbeterpunten

De gebruikers van de vier scholen hebben ook verbeterpunten aangedragen. Deze punten bespreken we met de leverancier. Samen bekijken we of we deze gebruikerswensen door kunnen voeren, om zo Praktijkbeoordelen.nl nog beter te maken.

Menu