MBO – Update Kwaliteitsproject

Met de komst van drie nieuwe constructeurs heeft de doorontwikkeling van het exameninstrumentarium mbo echt voortgang gekregen.

Vanaf deze maand starten we met de voorbereidingen voor de profielen Teelt en Veehouderij (inclusief BD) binnen het dossier AGRO. Ook gaat Groene Norm, samen met Examenservices onderzoeken hoe we straks gaan werken in Praktijkbeoordelen.nl.

In maart ontvangen de pilotscholen de producten voor de dossiers Dierverzorging en Entree. Half april brengen we de producten uit voor de pilots van Groene Ruimte en Paardensport en –houderij.

Wilt u ook meedoen als pilotschool? We zoeken nog deelnemers voor Entree en voor Groene Ruimte! Meld u aan via contact@groenenorm.nl

Menu