MBO – Update: project Praktijkbeoordelen.nl

MBO

De afname van praktijkexamens komt weer steeds dichterbij. Dit cursusjaar wordt vanuit Groene norm de tool Praktijkbeoordelen.nl in gebruik gekomen als faciliteit om de praktijkexamens af te nemen. Op dit moment wordt het product ingericht naar de eisen van Groene Norm.

In januari zijn de eerste regiobijeenkomsten gepland, waarbij van elke betrokken AOC een aantal Key-users worden opgeleid in het gebruiken van de applicatie. Deze kennis kan vervolgens binnen de organisatie gebruikt worden om andere collega’s mee te nemen en een start te maken met het gebruik van de applicatie.

Daarnaast worden vanuit Groene Norm in januari ook eenvoudige handreikingen ontwikkeld, welke binnen de AOC’s ingezet kunnen worden. In de handreikingen komen ook aandachtpunten aan de orde, welke voor het examenproces van belang zijn. Het doel is dat de examens betrouwbaar af te nemen zijn.

Volgens de huidige planning komt in het eerste kwartaal van 2019 de applicatie beschikbaar voor het examenproces. Dan is het mogelijk om de praktijkexamens daadwerkelijk in de tool in te plannen en af te nemen.

In de achterliggende periode is met de projectgroep, waarin een aantal leden deelnemen vanuit de AOC’s, in een constructieve samenwerking met de leverancier een goed functioneel ontwerp opgesteld. Daarin zijn alle wijzigingen voor de Groene Norm omgeving uitgewerkt. In december 2018 en januari 2019 levert de leverancier in verschillende sprints onderdelen ervan op, welke door Groene Norm en de projectgroep uitgebreid getest worden. Door de grote betrokkenheid van de leverancier en de projectgroep kunnen we in februari een betrouwbare omgeving opleveren, waarin de praktijkexamens gestandaardiseerde wijze in te plannen en af te nemen zijn.

Menu