Drie weken geleden kondigden we via een nieuwsflits aan dat Groene Norm een Resultaatverbeteringstoets (RV-toets) voor profiel Groen gaat samenstellen. Met vertegenwoordigers vanuit 3 AOC’s is het kader voor de RV-toets opgesteld. In dit nieuwsbericht vertellen we u meer over dit kader en de planning én hoe u gebruik kunt maken van de RV-toets.

Het kader voor de RV-toets van Groene Norm

Met vertegenwoordigers van Clusius College, Zone College en Terra Emmen (de Adviesgroep RV-toets) hebben we het kader opgesteld waarmee onze redacteuren de RV-toetsen gaan samenstellen. De belangrijkste aspecten van het kader zijn:

  • De RV-toetsen worden samengesteld voor de 4 profielmodules van examenprogramma profiel Groen; niet voor de keuzevakken.
  • Er worden aparte toetsen ontwikkeld voor de 3 leerwegen BB, KB en GL. De opzet is voor elke leerweg vergelijkbaar. Ze onderscheiden zich door niveauverschillen (toenemende complexiteit van BB naar KB en GL) en door een iets andere verhouding theorie-praktijk voor de 3 leerwegen (BB iets meer praktijk, GL iets meer theorie).
  • We volgen zoveel mogelijk de tips en aanwijzingen voor RV-toetsen uit het Cito-document ‘Resultaatverbeteringstoets, een handreiking voor het maken en becijferen’.
  • De RV-toets van Groene Norm bestaat voor elke leerweg uit 2 delen: een theoriedeel en een praktijkdeel. Samen vormen ze één RV-toets.
  • Het praktijkdeel bestaat uit enkele korte praktijkopgaven (praktische opdrachten in praktijklokaal of tuin én ict-opdrachten) en kent een indicatieve tijdsduur van zo’n 60 minuten.
  • Het theoriedeel bestaat uit zo’n 40-50 gevarieerde meerkeuzevragen die alle vier (GL: twee) profielmodules dekken en kent een indicatieve tijdsduur van 50-60 minuten waarbij voor BB de ondergrens aangehouden wordt.
  • Het theoriedeel kan zowel schriftelijk afgenomen worden als online.

Zie voor het volledige kader dit pdf-bestand.

Planning RV-toets Groene Norm

Met dit kader stellen de redacteuren van Groene Norm de RV-toetsen voor de drie leerwegen samen. Eind mei geeft de Adviesgroep RV-toets feedback op de eerste concepten van de RV-toetsen. Onze redacteuren verwerken die feedback, zodat de Adviesgroep op 2 juni de RV-toetsen van Groene Norm kan vaststellen. Zo mogelijk nog dezelfde dag publiceren we de RV-toetsen.

Ook gebruikmaken van de RV-toetsen van Groene Norm?

De RV-toetsen zijn – zonder extra kosten – beschikbaar via Schoolexamenbank Groen voor alle AOC’s en voor alle VBG-scholen die deelnemer zijn aan Groene Norm. U kunt de door ons samengestelde RV-toetsen onveranderd inzetten, maar u kunt ze desgewenst ook nog op onderdelen aanpassen aan de specifieke wensen van uw school.

Wilt u gebruikmaken van de RV-toetsen van Groene Norm, meld uw school dan aan bij Wim Grooters, coördinator Groene Norm VMBO, via zijn nieuwe mailadres wim.grooters@examenservices.nl of via 06 10 63 92 32. We kunnen u dan voorzien van ondersteunende informatie en adviezen bij het gebruik van de RV-toetsen via Schoolexamenbank Groen.

Menu