Nieuws van Groen Proeven

VMBO

Het Groen Proeven redactieteam heeft de afgelopen periode weer nieuwe producten opgeleverd. We hebben voor u een overzicht gemaakt van de competenties en de algemene vaardigheden die in elke PvB beoordeeld worden. Daarnaast publiceren we binnenkort nieuwe herziene versies van de Pvb’s 2.0. En we hebben een oproep voor uw medewerking.

Nieuw overzicht van beschikbare PvB’s

U kunt 2 nieuwe PvB-overzichten gebruiken. Het is ene overzicht laat zien welke competenties in een bepaalde PvB beoordeeld worden. Het andere overzicht geeft aan welke algemene vaardigheden in een bepaalde PvB gevraagd worden. Het gaat daarbij om vaardigheden als het voeren van een klantgesprek, het maken van een powerpoint, het opstellen van een begroting en nog 5 andere vaardigheden. Het ‘Competentie-overzicht Groen Proeven’ en het ‘Overzicht Algemene vaardigheden Groen Proeven’ zijn via de website van Groene Norm te downloaden.

Nieuwe versies van PvB’s 2.0

Alle PvB’s 2.0 zijn onlangs grondig herzien. De opbouw van deze PvB’s is nu vergelijkbaar met alle andere PvB’s die we voor examenprogramma Groen beschikbaar hebben. We hebben het aantal pagina’s teruggebracht, met name bij de leerlingversies. De opbouw van de PvB is wat logischer geworden en we spreken niet meer van ‘praktijksituatie’ maar van ‘opdracht’. De herziene versies van de PvB’s 2.0 (versie 2019) vindt u vanaf begin februari in de PvB-bank van Groen Proeven.

Oproep

Wij zijn op zoek naar scholen die komend voorjaar een PvB uitvoeren en bereid zijn om collega-docenten van andere scholen daarbij te laten meekijken. Leren van elkaar onder het motto Proeven proeven!

Daarnaast zoeken we scholen die de komende 2 maanden een PvB uitvoeren en ons nieuwe digitale beoordelingsformulier willen uittesten. Dit beoordelingsformulier is gemaakt in Excel. U kunt alle leerlinggegevens, observaties en beoordelingen van een klas in één bestand verwerken.

Wilt u de uitvoering van uw PvB openstellen voor collega’s van andere scholen (Proeven proeven) en/of wilt u deelnemen aan de test van ons digitale beoordelingsformulier, meld u dan bij Wim Grooters, coördinator vmbo (w.grooters@groenenorm.nl of via 06-10639232).

Menu