Oplevering examenproducten mei/juni

Afgelopen maanden is hard gewerkt aan een aanscherping van de examenproducten. Hierin is de opdracht aangescherpt om zo de vergelijkbaarheid van de examens te borgen. Om AOC’s te ondersteunen bij het borgen van het examenproces, hebben we ook de formats van de examenproducten aangepast.  

Voor onderstaande crebo’s hebben we aangescherpte examenproducten voor cohort 2018/2019 vastgesteld en verspreid:

25258 Assistent plant of (groene) leefomgeving
25259 Assistent logistiek
25260 Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie
25261 Assistent verkoop/retail
25430 Medewerker agrohandel en logistiek
25432 Medewerker veehouderij
25434 Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek
25443 Medewerker bloem, groen en styling
25449 Proefdierverzorger
25451 Medewerker groen en cultuurtechniek
25456 Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek
25458 Milieu-inspecteur
25460 Medewerker voeding en technologie
25461 Vakbekwaam medewerker voeding en technologie
25463 Vakexpert voeding en technologie
25464 Vakexpert voeding en voorlichting
25467 Hoefsmid
25535 Vakexpert veehouderij
25537 Vakbekwaam medewerker veehouderij
25555 Medewerker agrarisch loonwerk
25556 Vakexpert agrarisch loonwerk

In juli en september leveren we de examenproducten voor de overige crebo’s op.

Menu