Eerder dit schooljaar introduceerden we enkele nieuwe producten voor Groen Proeven: de Stage PvB, het digitale beoordelingsformulier en enkele filmpjes die de PvB-uitvoering ondersteunen. Daarmee zijn Groen Proeven PvB’s als volwaardige praktijkopdracht nog interessanter geworden. Heeft u al kennis gemaakt met deze nieuwe producten?

Filmpjes, stage PvB en digitaal beoordelingsformulier

Gaat u dit schooljaar een PvB uitvoeren? Laat de leerlingen dan eerst de korte PvB-introductiefilm zien. Daarin wordt op een boeiende manier stapsgewijs  uitgelegd wat een PvB is en hoe de uitvoering verloopt.

Voor de PvB’s Beestenboel en Onderhoud Tuinen is er een film waarin de opdracht door een professional aan de leerling uitgelegd wordt. Deze films staan in de PvB-bank van www.groenproeven.nl. Bekijk nu al vast de trailer van de PvB-film Beestenboel en de trailer van de PvB-film Onderhoud Tuinen.

De Stage PvB is een leerzame afsluiting van de stage in het vmbo. De leerling presenteert zijn stage en het stagebedrijf; daarnaast reflecteert hij op zijn stage-ervaringen. Zo krijgt de stage een betekenisvol vervolg binnen de school en het LOB-dossier van de leerling. De Stage PvB vindt u in de PvB-bank van www.groenproeven.nl.

Met het digitaal beoordelingsformulier kunt u bij de afname van een PvB de behaalde scores van alle leerlingen in een klas in één Excel-bestand opnemen en verwerken. Deze scores worden automatisch verwerkt tot een eindcijfer. U kunt voor elke leerling het definitieve beoordelingsformulier en een bewijs van deelname uitprinten. In de PvB-bank van www.groenproeven.nl vindt u dit digitaal beoordelingsformulier. Vanaf januari treft u er ook 25 varianten aan voor specifieke PvB’s. De beoordelingscriteria hebben we al aan het formulier toegevoegd.

Menu