Project Herijking examenproducten mbo

MBO

De gezamenlijke aoc’s hebben het adviesbureau BMC de opdracht gegeven een volgende kwaliteitsslag te maken in de examenproducten mbo. Het betreft een project met een looptijd van twee tot drie jaar en kent verschillende fases. Joukje Jurjens is de projectleider. In de eerste projectfase (tot de zomer 2019) ligt de nadruk op het aanscherpen van de visie, waaronder begrippen als kwaliteit, validiteit en betrouwbaarheid. Dit alles is input voor het ontwerp van een nieuw afwegingskader, dat gebruikt gaat worden voor de (door)ontwikkeling van examenproducten.

Menu