Vastgestelde examenproducten MBO

De volgende examenproducten zijn in de afgelopen periode vastgesteld en gepubliceerd:

  • 25579 Vakbekwaam medewerker dierverzorging context dierenpark
  • 25581 Onderzoeker leefomgeving
  • 25582 Adviseur leefomgeving

Al eerder is het examen voor Vakbekwaam medewerker dierverzorging opgeleverd, maar nu is er ook een examen specifiek voor de context dierenpark.  In dit examen is rekening gehouden met het ‘hands-off’ beleid dat in dierenparken vaak geldt.

De examens Onderzoeker en Adviseur leefomgeving zijn ontwikkeld vanwege het nieuwe kwalificatiedossier Advies en onderzoek leefomgeving. Dit dossier is de opvolger van het kwalificatiedossier Milieu inspectie en onderzoek.

Menu