Voor de zomervakantie zijn weer een aantal examenproducten vastgesteld en gepubliceerd.

Onderstaande examenproducten zijn aangepast naar aanleiding van wijzigingen in het kwalificatiedossier:
25580 Medewerker dierverzorging
25579 Vakbekwaam medewerker dierverzorging
25577 Dierenartsassistent paraveterinair
25578 Proefdierverzorger
25576 Bedrijfsleider dierverzorging
25258 Assistent plant of (groene) leefomgeving context plant [set 2]

Examenproducten 2019/2020
De vastgestelde examenproducten voor 2019-2020 zijn voor het overgrote deel gelijk aan de gepubliceerde examenproducten 2018-2019. Alleen de examenproducten van niveau 4 zijn doorontwikkeld.

De aansluiting tussen beoordelingsnormen en opdrachten in de examenproducten is hierin aangescherpt. Specifiek gaat het dan om de volgende examenproducten (alle sets/contexten):

 • 25438 – Vakexpert agrohandel en logistiek
 • 25439 – Vakexpert biologisch-dynamische landbouw
 • 25442 – Bedrijfsleider bloem, groen en styling (contexten: winkel; styling)
 • 25445 – Vakexpert bloem, groen en styling (contexten: winkel; styling)
 • 25462 – Vakexpert voeding en kwaliteit (contexten: kwaliteitszorg; laboratorium)
 • 25463 – Vakexpert voeding en technologie (contexten: productieproces; productontwikkeling)
 • 25464 – Vakexpert voeding en voorlichting
 • 25468 – Bedrijfsleider paardensport en- houderij
 • 25469 – Instructeur paardensport en –houderij
 • 25534 – Vakexpert teelt en groene technologie (contexten: glastuinbouw; akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt; boomteelt)
 • 25535 – Vakexpert veehouderij (contexten: melkvee; varkens en pluimvee)
 • 25556 – Vakexpert agrarisch loonwerk
Menu