VMBO – Digitaal beoordelingsformulier Groen Proeven

VMBO

We zijn bezig met het ontwikkelen van een (eenvoudig) digitaal beoordelingsformulier bij onze Proeven van Bekwaamheid. Het eerste concept is bijna klaar. We zijn op zoek naar scholen die bereid zijn dit formulier uit te testen. Deze praktijktest moet plaatsvinden in de eerste drie maanden van 2019.

Alles in één bestand

Het digitale beoordelingsformulier is gemaakt in Excel. U kunt alle leerlinggegevens, observaties en beoordelingen van een klas in één bestand verwerken. Scores van de hele klas worden doorgerekend en verzameld in een apart tabblad. Voor elke leerling wordt een Bewijs van Deelname aangemaakt.

Voert u begin 2019 een Groen Proeven PvB uit op uw school en wilt u meewerken aan de praktijktest van het digitale beoordelingsformulier, meld u dan bij Wim Grooters, coördinator vmbo (w.grooters@groenenorm.nl of via 06-10639232).

Menu