Op 5 februari hielden we een geslaagde Gebruikersmiddag vmbo. Zo’n 30 docenten waren op het leerzame programma afgekomen. Bijna alle AOC’s waren vertegenwoordigd.

Lessen uit Maastricht

René Kneyber, columnist Trouw en lid Onderwijsraad, beet de spits af met zijn lezing ‘Lessen uit Maastricht’. Toetsing is een fundamenteel onderdeel van het onderwijs. Maar toetsing en (school)examen zijn ook kostbaar. Er gaat veel tijd in zitten, zowel van leerlingen als van docenten.

En zijn die schoolexamens altijd wel effectief? De vormgeving ervan bepaalt namelijk ook het gedrag van de leerlingen. Getuige de problemen bij VMBO Maastricht gaat er ook wel eens wat mis bij schoolexamens. Soms zijn er te veel schoolexamens opgenomen in het PTA, is er geen goed toetsbeleid of is er onvoldoende duidelijkheid bij leerlingen en ouders als schoolexamens uitgesteld, vervallen of aangepast worden.

Bij zijn conclusies verwees Kneyber naar het rapport van de Commissie ten Dam, die naar aanleiding van de problemen bij VMBO Maastricht de kwaliteit van de schoolexamens in de rest van het land onder de loep nam. Kneyber sloot af met een aantal do’s en don’ts die mede op dat rapport gebaseerd waren:

 • Verzamel toetsdeskundigheid in een toets- of examencommissie.
 • Formuleer een helder toetsbeleid op schoolniveau.
 • Betrek leerlingen en ouders tijdig bij herzieningen in het PTA.
 • Gebruik maken van een examenleverancier is erg handig, maar geen vervanging voor eigen deskundigheid.
 • Maak het PTA niet te vol en begin met de uitvoering ervan niet te vroeg.
 • Wacht niet tot alles escaleert.

Reflectiepotje

Na de pauze kon iedereen deelnemen aan twee workshops. Die over Schoolexamenbank Groen waren het meest in trek. Maar ook de workshops over het voeren van een reflectiegesprek en over 21st century skills in het onderwijs werden zeer gewaardeerd.

Alle deelnemers kregen een reflectiepotje mee naar huis. Daarin zaten kaartjes met tips uit de workshops. De belangrijkste tips willen we u niet onthouden:

 • Reflectiegesprek: Beter één goede vraag, dan tien minuten om de hete brij heen draaien.
 • Met Schoolexamenbank Groen spaart u tijd en wint uw schoolexamen aan kwaliteit.
 • 21st century skills: werk in toekomstbestendig onderwijs vanuit de vraag wat de leerling nodig heeft.
 • Reflectiegesprek: zorg dat u concreet bent en de beleving te pakken krijgt.
 • Online afname met Schoolexamenbank Groen: makkelijker kunnen we het niet maken.
 • 21st century skills: vanuit de complexiteit van internet als informatiebron gezien, is het belang van digitale geletterdheid enorm.
Menu