In de vorige nieuwsbrief kondigden we diverse nieuwe examenproducten aan die voor de zomervakantie beschikbaar zouden komen. We liggen goed op schema. In het komende schooljaar kunt u van deze nieuwe producten gebruik maken.

Schoolexamenbank Groen

Het nieuwe Word-sjabloon is inmiddels beschikbaar voor gebruikers. De indeling is overzichtelijker en strakker. Het opgaveboekje voor de leerlingen heeft daardoor minder pagina’s. En dat oogt een stuk vriendelijker.

De praktijkopgaven uit de cspe’s van profiel Groen 2016, 2017 en 2018 zijn ondertussen bijna allemaal opgenomen in Schoolexamenbank Groen. Bij de cspe’s gaat het vaak om grote opgaven met diverse deelopdrachten. In Schoolexamenbank Groen nemen we bij voorkeur kleine praktijkopdrachten op. Dat betekent dat we praktijkopgaven uit de cspe’s opsplitsen naar de kleinere eenheden van de deelopdrachten en die vervolgens zelfstandig opnemen in Schoolexamenbank Groen. In de volgende overzichten ziet u hoe we dat gedaan hebben en welke praktijkopgaven dat heeft opgeleverd.

Praktijkopgaven voor praktijkexamens

De meeste praktijkopgaven uit de onderdelen A en B van Groen 2018 zijn ook al beschikbaar in Schoolexamenbank Groen. De laatste voegen we binnenkort toe, zodat ook deze jaargang voor de zomervakantie compleet is. Daarnaast komen voor de zomervakantie nog zo’n 100 praktijkopgaven uit de afdelingsexamens cspe 2016 en 2017 beschikbaar (plant, dier, bloem, groene ruimte, VAP en techniek). Met dit alles kunt u in het nieuwe schooljaar mooie praktijkexamens samenstellen!

Introductie secure browser

In de vorige nieuwsbrief kondigden we de introductie van een secure browser aan bij de online afname van theorie-examens. De voorbereidingen daarvoor lopen nog steeds. We willen dit zo gebruikersvriendelijk mogelijk introduceren. Onze intentie is dat u als gebruiker zelf kunt kiezen of u een online theorie-examen wilt genereren mét of zónder secure browser. We houden u op de hoogte.

Groen Proeven

Het digitale beoordelingsformulier voor Groen Proeven PvB’s komt omstreeks de zomervakantie beschikbaar. Dat geldt ook voor ons nieuwe Groen Proeven product, de Stage PvB. Onlangs bespraken we dit nieuwe product met onze Adviesgroep. De leden van de Adviesgroep waren erg enthousiast over de Stage PvB. Ze zagen hele goede mogelijkheden om dit product in te zetten bij de stages van vmbo-leerlingen. Het is een mooi instrument waarmee leerlingen terugkijken op hun stage en daarover vertellen in een presentatie. Houdt de introductie van de Stage PvB daarom in de gaten, zodat u die in het komend schooljaar al kunt inzetten.

Menu