De afgelopen maanden legden we de laatste hand aan een aantal nieuwe producten voor Groen Proeven. Te weten, de Stage PvB, het digitaal beoordelingsformulier voor PvB’s (in Excel) en filmpjes voor leerlingen die de inzet van PvB’s vergemakkelijken.

Stage Pvb
In de Stage PvB krijgt de leerling de opdracht om zijn stage en het stagebedrijf te presenteren. De vorm van de presentatie is vrij. De stage zelf is geen onderdeel van de PvB. Wel moet de leerling één op het bedrijf aangeleerde beroepsvaardigheid door de stagebieder laten beoordelen. Deze beoordeling telt ook mee bij het eindcijfer voor de PvB. In het vmbo heeft de stage een oriënterend karakter en vindt plaats in verschillende bedrijfstypen. De Stage PvB is sectoronafhankelijk en is dus ook geschikt voor de presentatie van stages bij niet-groene bedrijven.
Een toelichting op de Stage PvB kunt u hier downloaden. De Stage PvB zelf, inclusief de 3 leerlingversies voor BB, KB en GL, kunt u inzien en downloaden via de PvB-bank van www.groenproeven.nl.

Digitaal beoordelingsformulier voor PvB’s
Met het digitaal beoordelingsformulier kunt u de scores van alle leerlingen van een klas in één Excelbestand opnemen en verwerken. In het ene tabblad voert u de namen van de leerlingen in. In een ander tabblad kopieert u de beoordelingscriteria uit de docentenversie van het PvB-boekje. Vervolgens noteert u tijdens de uitvoering van de PvB in een derde tabblad voor elke leerling de behaalde score bij de diverse beoordelingscriteria. Alle scores worden automatisch verwerkt tot een eindcijfer. Voor elke leerling kunt u tot slot een ingevuld beoordelingsformulier en een bewijs van deelname uitprinten.

Het digitaal beoordelingsformulier kunt u downloaden via de PvB-bank van www.groenproeven.nl.
De komende maanden gaan we het digitaal beoordelingsformulier voor diverse PvB’s specificeren. Voor deze PvB’s nemen we de beoordelingscriteria al op in het Excelbestand. Docenten hoeven in de voorbereiding op de PvB-afname alleen nog maar de namen van de leerlingen in te voeren. Deze bestanden kunt u rond de herfstvakantie al downloaden via de PvB-bank van www.groenproeven.nl.

Filmpjes ter ondersteuning van de PvB-uitvoering
In een pilotproject maakten we afgelopen zomer 3 filmpjes die de uitvoering van een PvB ondersteunen:
•     PvB-introductiefilm. In deze film voor leerlingen wordt uitgelegd wat een PvB is en wat de leerlingen in een PvB kunnen verwachten.
•     Opdracht van de PvB Onderhoud Tuinen. In deze film legt een hovenier stapsgewijs aan leerlingen uit wat de opdracht is van de PvB Onderhoud Tuinen.
•     Opdracht van de PvB Beestenboel. In deze film legt een medewerker van een dierenwinkel stapsgewijs aan leerlingen uit wat de opdracht is van de PvB Beestenboel (werken in een dierenwinkel).

De PvB-introductiefilm toont u aan het begin van het schooljaar of enkele weken voorafgaand aan de uitvoering van een PvB. De filmpjes met de PvB-opdracht toont u in aanloop naar de betreffende PvB. Ze zijn een aanvulling op het PvB-boekje en niet de vervanging ervan. Omdat de opdracht niet voor elke leerweg hetzelfde is, zijn beide filmpjes in 2 versies beschikbaar: een BB versie en een KB/GL versie.
De PvB-introductiefilm kunt u op YouTube bekijken. De linken naar de filmpjes met de opdracht van de PvB Tuinonderhoud en en de PvB Beestenboel zijn beschikbaar via de PvB-bank op www.groenproeven.nl.

Uw reactie is waardevol
We zijn benieuwd wat u van deze nieuwe producten van Groen Proeven vindt. Mail uw reactie naar Wim Grooters, coördinator vmbo bij Groene Norm (w.grooters@groenenorm.nl).

Te verwachten in schooljaar 2019-2020
• Een PvB voor het nieuwe keuzevak Vistandbeheer en Sportvisserij.
• Bestaande PvB’s nog meer geüniformeerd qua inhoud, vormgeving en aantal pagina’s.
• Voor elke profielmodule en elk keuzevak een complete set van schoolexamens, bestaande uit één PvB en een examen dat is samengesteld via Schoolexamenbank Groen. Met zo’n set heeft u een valide schoolexamen waarmee u eenvoudig uw PTA kunt vormgeven.

Menu