VMBO – Nieuwe release Schoolexamenbank Groen

VMBO

Sinds half november is er een nieuwe versie van Schoolexamenbank Groen. Daarin hebben we diverse verbeteringen doorgevoerd. We hebben de look van Schoolexamenbank Groen, de inlogpagina en de wizard aangepast en ook de schermen waarmee u feedback en waardering geeft op de kwaliteit van de vragen.

Inlogpagina

Op de inlogpagina van Schoolexamenbank heeft u nu drie keuzes:

  • inloggen in Schoolexamenbank als docent
  • inloggen als leerling op online examens Groen
  • inloggen in QMP als monitor voor online examens Groen (NIEUW)

Als begeleidend docent (monitor) bij de afname van een online examen heeft u nog wel een QMP-inlogcode (de monitoraccount) nodig.

Meer informatie over de online examens Groen en het aanvragen van de monitor-account vindt u hier.

De ‘Look’

Schoolexamenbank Groen heeft nu net als alle andere examenproducten van Groene Norm ook de herkenbare groene uitstraling gekregen.

Wizard stap 5

De redactie van Schoolexamenbank Groen had eerder al de streefpercentages bij alle modules en keuzevakken gelijk getrokken. Bij het samenstellen van een nieuw schoolexamen slaat u daarom vanaf nu stap 5 van de wizard over. U hoeft zelf immers geen keuze meer te maken.
Als u een reeds samengesteld schoolexamen opnieuw via de wizard doorloopt, dan slaat u stap 5 niet over. Stap 5 wordt ook niet overgeslagen als u via de knop ‘Vorige stap’ teruggaat in de wizard.

Wizard stap 6

De aanpassing van de wizard is de grootste en belangrijkste wijziging ten opzichte van de vorige versie.

 

In stap 6 ziet u nu alle vragen en opdrachten die wij gekoppeld hebben aan de onderdelen van het examenprogramma waarvoor u een examen samenstelt.

  • Alle beschikbare vragen en opdrachten zijn geordend per eindterm
  • Per eindterm kunt u alle beschikbare vragen en opdrachten in één preview bekijken via de knop ‘Bekijk alle vragen’.
Feedback geven

Bij elke preview die u bekijkt, krijgt u met een duidelijke knop de uitnodiging om feedback te geven op de kwaliteit van een vraag. Staat in een vraag een inhoudelijke, toetstechnische of taaltechnische fout? Laat ons dat weten via de feedback-knop!

Waardering geven

In het overzichtsscherm van een samengesteld schoolexamen treft u nu een nieuwe link aan:  waardeer de vragen binnen dit examen. Als u hierop klikt, kunt u alle vragen van dat examen met 1 tot en met 5 sterren waarderen. Uw waardering levert waardevolle informatie op voor collegadocenten bij het samenstellen van hun schoolexamen. U komt in het overzichtsscherm door in Mijn Schoolexamens in de eerste kolom te klikken op de link van het betreffende examen.

Opgaveblad praktijkexamen

De opmaak van het opgaveblad van een samengesteld praktijkexamen is iets gewijzigd. Bij elke opgave is nu het aantal te behalen punten en de indicatie tijdsduur vermeld.  Bij een volgende release passen we de lay-out van het opgaveblad van een theorie- en een praktijkexamen volledig aan, om vooral het aantal pagina’s te verminderen.

Menu