VMBO: Nieuws van Groen Proeven

In de PvB-bank Groen Proeven hebben we voor 27 PvB’s digitale beoordelingsformulieren opgenomen. En is een nieuwe PvB toegevoegd: Vischrijck. Overigens hebben we gemerkt dat het inloggen in de PvB-bank niet altijd goed verloopt. Daar is nu een oplossing voor.

Digitale beoordelingsformulieren

In vorige nieuwsbrieven introduceerden we het digitale beoordelingsformulier al. Sinds kort zijn er 27 verschillende varianten van het digitale beoordelingsformulier voor specifieke PvB’s. De opdracht en de beoordelingscriteria van de betreffende PvB zijn al ingevuld.

In het digitale beoordelingsformulier vult u in één Excel-bestand de behaalde scores van alle leerlingen uit een klas in. De scores worden automatisch verwerkt tot een eindcijfer. Daarna kunt u voor elke leerling het beoordelingsformulier en een bewijs van deelname printen.
Zie de PvB-bank van www.groenproeven.nl

 PvB Vischrijck

Onze constructeurs ontwikkelden voor het nieuwe keuzevak Visstandbeheer en Sportvisserij een PvB met als titel ‘Vischrijck’. Deze is opgenomen in de PvB-bank van www.groenproeven.nl. In deze Proeve van Bekwaamheid onderzoeken leerlingen de kwaliteit van een visstek. Dat betreft een onderzoek naar de waterkwaliteit, een inventarisatie van waterplanten en waterdieren en een beoordeling van de oever(begroeiing). Op basis van de onderzoeksresultaten vullen de leerlingen een Factsheet Sportvisserij in.

 Inlogproblemen bij de PvB-bank?

Sommige docenten ondervinden sinds enige tijd problemen met inloggen in de PvB-bank van www.groenproeven.nl.
U ook? Stuur dan een mailtje naar Wim Grooters, coördinator vmbo van Groene Norm. U ontvangt een andere digicode waarmee het probleem verholpen wordt.

Menu