De nieuwe versies van de Proeven van Bekwaamheid (PvB’s) 2.0 zijn nu beschikbaar op www.groenproeven.nl. Het digitaal beoordelingsformulier is ook bijna gereed, en we zijn druk met het ontwikkelen een stage PvB die voor de zomervakantie beschikbaar komt.

PvB’s 2.0

PvB’s 2.0 zijn de oude bekende PvB’s uit de begintijd van Groen Proeven, bijvoorbeeld Blitse Biedermeier of Aanleg Tuinen. In 2016 hebben we die PvB’s afgestemd op de eindtermen van examenprogramma Groen; ze kregen toen de toevoeging 2.0. Recentelijk hebben we deze Pvb’s 2.0 herzien. Minder pagina’s, met name bij de leerlingenversies; een logischer opbouw en aangescherpte beoordelingscriteria.
Zoekt u een goede praktijkopdracht, kijk dan op de PvB-bank van Groen Proeven!

Digitaal beoordelingsformulier

Voor Groen Proeven PvB’s hebben we een digitaal beoordelingsformulier ontwikkeld. Dit is een uitgebreid Excel-bestand waarin u alle leerlinggegevens, observaties en de PvB-beoordeling van één klas kunt verwerken. Het concept hiervan is klaar, enkele AOC’s testen het formulier nu in de praktijk. Voor de zomervakantie is het digitale beoordelingsformulier voor iedereen beschikbaar.

Voert u binnenkort een PvB uit en wilt u het formulier ook testen? Geef uw belangstelling  door aan Wim Grooters: w.grooters@groenenorm.nl (of 06-10 63 92 32).

Stage PvB

Onze constructeurs ontwikkelen een nieuwe PVB: Stage PvB. Deze PvB draagt bij aan de oriëntatie van de leerling op zijn (school)loopbaan. In de opdracht kijkt de leerling terug op het stagebedrijf, de werkzaamheden die hij daar uitgevoerd heeft en hij presenteert zijn indrukken. De stage PvB  is bruikbaar in verschillende contexten (sectoren). De stage PvB voegen we voor de zomervakantie toe.

Menu