Schoolexamenbank Groen blijft in ontwikkeling. We hebben nieuws over de website waarmee u inlogt op Schoolexamenbank Groen, over nieuwe praktijkopgaven, over het examenprogramma Landbouwbreed en over onze doelstellingen voor dit nieuwe schooljaar.

Nieuwe URL
Vanaf de zomer bereikt u Schoolexamenbank Groen alleen nog maar via schoolexamenbankgroen.nl. De inlog via schoolexamenbankvmbo.nl is opgeheven. Dit hangt samen met de beëindiging van Schoolexamenbank vmbo breed, die gericht was op de ‘grijze’ profielen.

Nieuwe praktijkopgaven
In de vorige nieuwsbrief informeerden we u dat de praktijkopgaven uit de cspe’s van profiel Groen 2016 en 2017 toegevoegd waren. Inmiddels zijn ook de praktijkopgaven van de cspe’s profiel Groen 2018 opgenomen. Datzelfde geldt voor praktijkopgaven van de afdelingsexamens cspe 2016 en 2017 van plant, dier, bloem, groene ruimte, VAP en techniek. Schoolexamenbank Groen bevat nu zo’n 450 praktijkopgaven. Daarmee stelt u voor alle profielmodules, keuzevakken en leerwegen goede praktijkexamens samen.

Stopzetten Landbouwbreed
De laatste bezemklassen van het examenprogramma Landbouwbreed verlieten de groene vmbo-scholen afgelopen schooljaar. Dat betekent ook dat we examenprogramma Landbouwbreed op 1 oktober 2019 loskoppelen van Schoolexamenbank Groen. Vanaf die datum kunt u Schoolexamenbank Groen dus alleen nog gebruiken voor examenprogramma Groen.

Te verwachten in schooljaar 2019-2020
• Praktijkopgaven uit cspe profiel Groen 2019.
• Voorbeeldexamens voor alle keuzevakken. Het afgelopen jaar kwamen die al voor de profielmodules. Omdat we hiermee in een behoefte van scholen voorzien, breiden we het aantal voorbeeldexamens uit.
Goed om te weten: u kunt een voorbeeldexamen ongewijzigd inzetten als schoolexamen; u kunt het ook aanpassen en opslaan als een eigen examen of het als inspiratie gebruiken voor het samenstellen van een eigen schoolexamen.
• Installeren van Secure Browser software bij de online afname van schoolexamens. De Secure Browser zorgt ervoor dat leerlingen bij het online maken van een schoolexamen de browser niet voor andere doeleinden kunnen gebruiken.
• Voor elke profielmodule en elk keuzevak een complete set van schoolexamens; bestaande uit één PvB en een examen dat is samengesteld via Schoolexamenbank Groen. Met zo’n set heeft u een gebalanceerd schoolexamen waarmee u eenvoudig uw PTA kunt vormgeven.

Menu