VMBO: Onderhoud aan examenvragen

In het kader van onderhoud nemen we alle oudere examenvragen in Schoolexamenbank Groen kritisch door en wijzigen we waar nodig. De meeste wijzigingen zijn tekstueel, bijvoorbeeld het inkorten van lange inleidingen.

De aangepaste versie van de examenvraag voegen we toe aan Schoolexamenbank Groen. U merkt hier weinig van. Had u de oude versie van een examenvraag geselecteerd in een schoolexamen, dan blijft die oude versie gekoppeld aan dat schoolexamen. Zo voorkomen we dat een examen dat u heeft samengesteld, tussentijds verandert. Bij het samenstellen van een nieuw schoolexamen ziet u alleen de nieuwe versie van een vraag.

Uitzondering

Er doet zich één situatie voor waarbij u wél iets merkt van gewijzigde examenvragen. Dat is wanneer u een bestaand schoolexamen ‘bewerkt als nieuw schoolexamen’. U slaat dan het bestaande examen op onder een nieuwe naam. Misschien voegt u via de Wizard enkele vragen toe en/of verwijdert u vragen.

In stap 6 van de Wizard zijn de door u al geselecteerde vragen voorzien van een vinkje. Als een aangevinkte vraag tussentijds door ons gewijzigd is staat er (oud) achter de vraag. Wilt u de nieuwe versie van de vraag gebruiken? Meestal vindt u deze iets verderop onder dezelfde naam.

Deselecteer in dat geval de oude versie van de vraag en selecteer de nieuwe versie. In bijgaand voorbeeld gaat het respectievelijk om de vraag ‘Betekenis logo (oud)’ en ‘Betekenis logo’.

Soms is de titel van de vraag veranderd omdat de oude naam niet dekkend was voor de inhoud van de vraag. Ook dan staat de nieuwe versie onderaan de lijst met vragen bij de betreffende eindterm. Om er zeker van te zijn dat u de juiste vraag selecteert, klikt u op preview.

Menu