VMBO – Ontwikkelingen bij Schoolexamenbank Groen

Archief

Vóór de kerst plaatsen we in Schoolexamenbank Groen voorbeeldexamens (theorie) bij alle profielmodules en keuzevakken. Op basis van de beschikbare items stellen onze redacteuren een examen samen dat de verschillende deeltaken van de profielmodule of het keuzevak dekt. U kunt een voorbeeldexamen ongewijzigd inzetten als schoolexamen of als vertrekpunt nemen voor een nieuw examen waarbij u bepaalde vragen vervangt en/of toevoegt.   

Zelf examens samenstellen

U kunt uw schoolexamens ook helemaal zelf samenstellen. Schoolexamenbank Groen is inmiddels zover gevuld dat er goede theorie-examens samen te stellen zijn. Het samenstellen van een goed praktijkexamen lukt ook al goed. Niettemin leggen we de komende maanden prioriteit bij het verhogen van het aantal praktijkopgaven in Schoolexamenbank Groen zodat docenten daarin meer keuze hebben.

Versie 2020 van examenprogramma Groen

Het ministerie van OCW heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in het examenprogramma van de profielmodules van profiel Groen voor examenjaar 2020. Het zijn vooral tekstuele wijzigingen. Maar er zijn ook 2 eindtermen komen te vervallen en daar zijn 2 nieuwe eindtermen voor in de plaats gekomen. En daardoor hebben sommige bestaande eindtermen een ander volgnummer gekregen.

Groene Norm heeft de gewijzigde versie van het examenprogramma in augustus gekoppeld aan Schoolexamenbank Groen. Als u nu een examen samenstelt via de wizard van Schoolexamenbank Groen, dan maakt u gebruik van de nieuwe versie 2020.

Examens die u eerder al voor de profielmodules had samengesteld, zijn niet gewijzigd. Die blijven gekoppeld aan de oude versie van het examenprogramma.

Menu