VMBO – Proeven proeven in Aalsmeer

Archief

In onze juni-nieuwsbrief hadden we u uitgenodigd om op 4 en 5 juli de uitvoering van Proeven van Bekwaamheid bij Wellantcollege De Groenstrook in Aalsmeer bij te wonen. Zo’n 10 docenten gaven gehoor aan deze oproep. Allemaal waren ze enthousiast om op deze manier kennis te maken met de nieuwe PvB’s van Groene Norm en de wijze waarop een AOC de organisatie van zo’n PvB oppakt.

Leren van elkaar

De bezoekende docenten hadden er een flinke reisafstand voor over. Ze kwamen uit Breda, Nijmegen, Doetinchem en Winsum. Ze werden met koffie en een toelichting ontvangen door het sectiehoofd Groen van De Groenstrook. Daarna waren ze vrij om de PvB van hun keuze bij te wonen. Verschillende PvB’s bekijken was ook mogelijk. Alle 250 leerlingen uit de derde klas legden op 4 juli een compacte PvB af en op 5 juli een Mijn-beroep PvB. Er viel dus veel te zien en daar maakten de bezoekers graag gebruik van.

De bezoekende docenten hadden nog geen ervaring met de uitvoering van deze nieuwe PvB’s. Na afloop viel dan ook nog veel te bespreken met het sectiehoofd Groen; ook de onderlinge uitwisseling werd zeer gewaardeerd. De docenten waren onder de indruk van de aanpak bij De Groenstrook: alle derdeklassers leggen in twee opeenvolgende dagen twee verschillende PvB’s af. Over die aanpak hebben ze veel geleerd. En met die inspiratie gaan ze op hun eigen AOC aan de slag.

Een compacte PvB kan overigens ook heel goed in de context van één klas met één docent georganiseerd worden. In feite was dat ook de aanpak in Aalsmeer; elke docent organiseerde zijn eigen compacte PvB. Alleen had De Groenstrook ervoor gekozen dat voor alle klassen op dezelfde dag te doen.

Mes snijdt aan twee kanten

Een Mijn-beroep PvB wordt in de vorm van een markt uitgevoerd, daar ligt het meer voor de hand om alle leerlingen van hetzelfde leerjaar deze PvB tegelijk uit te laten voeren. De leerlingen presenteren in de markt het keuzevak dat ze gevolgd hebben en de beroepen die bij dat keuzevak horen. De bezoekers van de markt zijn leerlingen uit klas 2 die zich moeten oriënteren op de keuzevakken die ze willen volgen. Bij een Mijn-beroep PvB snijdt het mes dus aan twee kanten; de examenklas legt een PvB af, tweedeklassers oriënteren zich.

Menu