VMBO – Resultaatverbeteringstoetsen

Groene Norm heeft Resultaatverbeteringstoetsen (RV-toetsen) samengesteld voor de vier profielmodules van examenprogramma profiel Groen. Ze zijn beschikbaar via Schoolexamenbank Groen. Het gaat om RV-toetsen voor de drie leerwegen BB, KB en GL. De RV-toets van Groene Norm bestaat voor elke leerweg uit een theorietoets en een praktijktoets. Tezamen vormen ze één RV-toets.  

De Groene Norm RV-toetsen zijn – zonder extra kosten – beschikbaar voor alle AOC’s en VBG-scholen die deelnemer zijn aan Groene Norm. Hebt u vragen of opmerkingen over de RV-toetsen, stuur dan een mail naar Wim Grooters, coördinator VMBO voor Groene Norm: wim.grooters@examenservices.nl 

Menu