Examenproducten voor HKS Home Voor MBO Examenproducten voor HKS

Examenproducten voor HKS

Examenproducten voor alle groene kwalificaties

Groene Norm ontwikkelt examenproducten voor de groene kwalificatiedossiers. Een kwalificatiedossier beschrijft de eisen waaraan een mbo-student moet voldoen om zijn diploma te behalen. Alle kwalificatiedossiers samen vormen de HKS (Herziene Kwalificatie Structuur). Een kwalificatiedossier bestaat uit een basisdeel en profiel- en keuzedelen.

Diverse examenvormen voor HKS

Voor het vormgeven van de examenplannen voor de diverse kwalificaties uit de HKS, hanteren we 4 verschillende examenvormen.

  • Beroepsproeve
  • Werkprocesexamen
  • Vaardigheidsexamen
  • Kennisexamen

In het examenplan voor een bepaalde kwalificatie is altijd een beroepsproeve opgenomen; de beroepsproeve is de basis van de examinering in het groene mbo. Soms is er in het examenplan ook een werkprocesexamen, een vaardigheidsexamen en/of een kennisexamen opgenomen.

De beroepsproeve, het werkprocesexamen en het vaardigheidsexamen zijn alle drie praktijkexamens. Zie voor meer informatie over deze drie het volgende menu-onderdeel ‘praktijkexamens HKS‘. Meer informatie over de HKS kennisexamens en de link naar de betreffende examens vindt u ook in een apart menu-onderdeel.