Kennisexamens HKS Home Voor MBO Examenproducten voor HKS Kennisexamens HKS

Kennisexamens HKS

In de kwalificatiedossiers is kennis een integraal onderdeel van de werkprocessen. Als kennis onvoldoende is of ontbreekt, kunnen werkprocessen niet adequaat uitgevoerd worden. Een beroepsproeve of werkprocesexamen examineert impliciet de noodzakelijke kennis van een werkproces.

Bij niveau 3 en 4 wordt soms specifieke kennis gevraagd die essentieel is voor de beroepsuitoefening. Deze kennis kan niet altijd via een beroepsproeve of werkprocesexamen geëxamineerd worden. In dat geval wordt er gebruik gemaakt van een kennisexamen.

Een kennisexamen is een theoretisch examen met gesloten vragen waarbij kennis die essentieel is voor de beroepsuitoefening, geëxamineerd wordt. Het gaat om kennis die onderliggend is aan kerntaken en/of werkprocessen. Het examenplan vermeldt welke onderwerpen in het kennisexamen geëxamineerd worden. Kennisexamens van Groene Norm kenmerken zich door de volgende aspecten:

 • Digitaal ontwikkeld en online af te nemen via Remindo
 • Bevatten alleen gesloten vragen en door online afname ook geen nakijkwerk.
 • Examineren alleen de meest essentiële kennis.
 • Zijn in 1 of 2 lesuren af te nemen.
 • Bijgeleverde examenmatrijzen geven een interpretatie van de kennisonderdelen uit de kwalificatiedossiers.
 • Kunnen in de toekomst (als we voldoende vragen beschikbaar hebben) at random gegeneerd worden. Dat betekent dat elke leerling van een klas een verschillend (maar wel gelijkwaardig) examen maakt.

Welke kennisexamens?

Groene Norm heeft kennisexamens ontwikkeld voor de volgende kwalificaties van de HKS. 

 • 25454 Opzichter/uitvoerder groene ruimte
 • 25455 Vakbekwaam hovenier
 • 25456 Vakbekwaam medewerker groen en cultuurtechniek
 • 25437/25533/25556 Vakexpert agrarisch loonwerk
 • 25468 Bedrijfsleider paardensport en -houderij
 • 25469 Instructeur paardensport en -houderij
 • 25447/25540/25577 Dierenartsassistent paraveterinair