Flora en faunawet Natuurbescherming (AOC Keurmerk) Home Voor MBO Examenproducten voor beroepsvereisten Flora en faunawet Natuurbescherming (AOC Keurmerk)

Flora en faunawet Natuurbescherming (AOC Keurmerk)

Voordat een kennisexamen Wettelijke beroepsvereisten kan worden afgenomen, moet u een aantal stappen zetten. Hieronder leest u welke stappen dit zijn.

Secure Browser

De kennisexamens worden afgenomen in QuestionMark Perception (QMP). Voor deze examens is het noodzakelijk dat de laatste versie van de Secure Browser is geïnstalleerd. U kunt Secure browser QMP hier downloaden

Inloggen in het kennisexamen

Om een kennisexamen af te nemen, moet de deelnemer inloggen in QMP. Hiervoor zijn inloggegevens nodig. Iedere deelnemer heeft eigen, persoonlijke inloggegevens. De inloggegevens worden, verstrekt door Bureau Erkenningen. De surveillant verstrekt de inloggegevens op het examen aan de deelnemer. Download hier een Handleiding met de inlogprocedure. Na inloggen ziet de deelnemer het betreffende examen klaar staan.

Soms gaat het tijdens een examen iets mis. In deze Handleiding vindt u de oplossing voor de meest voorkomende problemen. In deze handleiding vindt u tevens de gegevens van onze helpdesk.

Examens

Het examen Flora en fauna Wet natuurbescherming bestaat uit drie onderdelen. Klik op het onderdeel om in te loggen in het betreffende examen.

Rapportage

Van het examen kan, direct na afname een rapport worden gegenereerd. Log in met de monitor-account: naar rapportage