[us_page_title description=”1″ align=”center”]
  1. Home
  2. Voor MBO
  3. Examenproducten voor HKS
  4. Examens voor keuzedelen

Examenproducten voor keuzedelen

In eerste plaats ontwikkelt Groene Norm examens voor de basis- en profieldelen van de HKS. Keuzedelen behoren in de toekomst waarschijnlijk ook tot de diplomeringseis. Hiervoor moeten straks dan ook gevalideerde examens beschikbaar zijn.

Op verzoek van de AOC’s zijn we nu al begonnen met het maken van examens voor keuzedelen. Dat doen we in een pilot is afstemming met de MBO Raad. We construeren de examens van de keuzedelen in lijn met onze andere examens. Ze voldoen aan de volgende criteria:

  • De essentie van het keuzedeel wordt geëxamineerd.
  • De examens zijn haalbaar, uitvoerbaar, betaalbaar en organiseerbaar (HUBO).
  • De inspanning die de student moet leveren voor een keuzedeel staat in verhouding tot de inspanning die hij moet leveren voor de basis en het profiel van het kwalificatiedossier.

Vanaf januari 2019 zijn de eerste examens voor keuzedelen beschikbaar.

Keuzedelen in de pilot

In de pilot worden twintig examens ontwikkeld voor de keuzedelen die het meest worden aangeboden door AOC’s.

 crebokeuzedeel
1K0275Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek, geschikt voor niveau 2
2K0274Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek, geschikt voor niveau 3
3K0386Verdieping diergedrag, dierenwelzijn en ethiek, geschikt voor niveau 4
4K0343Trends, conceptueel bloemwerk en marktinnovaties
5K0342Trends & bloemwerk
6K0353Specialistische technische werken in het groen
7K0311De levende tuin
8K0161Keuringsklaar maken en voorbrengen
9K0318Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 2
10K0319Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 3
11K0281Cultuurtechniek
12K0320Teeltspecialisatie, geschikt voor niveau 4
13K0132Voortplanting en fokkerij
14K0272Automatisch melken
15K0273Sportvisserij
16K0108Trimmer
17K0255Agrarisch loonwerk
18K0601Doorstroom groen hbo
19K0257Dak- en gevelbegroening geschikt voor niveau 3
20K0310Dak- en gevelbegroening geschikt voor niveau 4
Menu