Praktijkexamens Home Voor MBO Proeven van bekwaamheid Praktijkexamens

Praktijkexamens

Drie vormen van praktijkexamens

Er zijn drie vormen praktijkexamens. In het examenplan voor een bepaalde kwalificatie is altijd een beroepsproeve opgenomen. Soms wordt er ook een werkprocesexamen of een vaardigheidsexamen opgenomen in het examenplan,.

Beroepsproeve

Een beroepsproeve is een praktisch examen waarbij de student een complexe beroepsopdracht uitvoert in een reële praktijksituatie. In een beroepsproeve wordt vastgesteld of de student het beroep beheerst waarvoor hij is opgeleid. Daarom vindt de proeve bij voorkeur plaats in een echte beroepssituatie. De student voert tijdens de proeve werkzaamheden uit, maakt keuzes en lost dilemma’s op zoals die in het beroep voorkomen. Soms duurt een proeve een halve dag, soms wel een week. Zo’n lange periode kan nodig zijn om alle werkprocessen te kunnen examineren. Tijdens de proeve wordt de student beoordeeld door 2 assessoren (beoordelaars). Bij voorkeur één van school en één uit de beroepspraktijk. Assessoren beoordelen de uitgevoerde werkprocessen aan de hand van een beoordelingsformulier. Bij sommige onderdelen is het niet mogelijk om alleen door observeren tot een goed oordeel te komen. Dan worden er tijdens de proeve ook vragen gesteld en is er een examengesprek.

Werkprocesexamen

Een werkprocesexamen is een praktisch examen dat vergelijkbaar is met de beroepsproeve, maar kleiner van omvang is. Er worden één of enkele werkprocessen geëxamineerd. Soms kunnen niet alle werkprocessen in de beroepsproeve beoordeeld worden. Bijvoorbeeld wanneer het beroep met seizoensinvloeden te maken heeft. Of wanneer de verschillende werkprocessen niet in één periode kunnen worden afgenomen. Dan wordt er een werkprocesexamen ingezet. Voor de beoordeling is maar één assessor nodig.

Vaardigheidsexamen

Een vaardigheidsexamen is een praktisch examen waarbij één of enkele vaardigheden die essentieel zijn voor de beroepsuitoefening, geëxamineerd worden. Deze vaardigheden zijn onderliggend aan kerntaken en/of werkprocessen. Er wordt een vaardigheidsexamen ontwikkeld als deze vaardigheden niet in de beroepsproeve of het werkprocesexamen geëxamineerd kunnen worden.


Bekijk hier de webinar nieuwe formats.