Kwaliteit borgen en nieuwe examenproducten ontwikkelen

Scholen kiezen steeds meer voor kwaliteit, eenvoud/gemak, digitale beschikbaarheid en flexibiliteit. Het is onze ambitie dat in de komende jaren 90% van de AOC’s onze vmbo-examenproducten gebruikt.

Productontwikkeling en kwaliteit

Dat betekent voor de korte termijn dat we – binnen de bestaande projecten en kaders – het aantal examenproducten gaan vergroten en de kwaliteit blijven borgen. Zo hebben scholen nog meer keuze en kunnen ze blijven rekenen op uniforme kwaliteit.
Voor de lange termijn betekent onze ambitie dat we nieuwe soorten producten toevoegen aan ons portfolio. Daarnaast willen we nog meer inhoud geven aan de afstemming tussen vmbo en mbo.

Uitgangspunten voor examenontwikkeling

  • een gevarieerd aanbod zodat er wat te kiezen valt voor de scholen;
  • voldoende samenhang zodat scholen producten kunnen combineren;
  • verdergaande digitalisering van het aanbod;
  • afgestemd op maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen;
  • volgend op ontwikkelingen bij de centrale examens.
Menu