Examens maken we samen met docenten

Groene Norm ontwikkelt examenproducten samen een aantal docenten van de AOC’s. Zij worden 1 dag per week gedetacheerd aan Groene Norm. Zo kunnen ze hun vakdeskundigheid inzetten om hoogwaardige examenproducten te ontwikkelen.

Groen Proeven

In het schooljaar 2017-2018 bestaat het team van Groen Proeven uit 2 constructeurs die gedetacheerd zijn vanuit een AOC. Onze constructeurs ontwikkelen nieuwe PvB’s binnen de kwaliteitskaders van een bepaald PvB-format. In het constructieproces van PvB’s zijn diverse kwaliteitschecks ingebouwd, zowel toetstechnisch, taaltechnisch als qua lay-out. Jarenlang kende Groen Proeven één PvB-format. In het schooljaar 2016-2017 hebben we daaraan in nauw overleg met het veld 2 nieuwe PvB-formats toegevoegd. Na het uittesten op verschillende AOC’s zijn de nieuwe formats in productie genomen.

Kwaliteit PvB’s versterken

Het ontwikkelen van nieuwe formats heeft nieuwe kwaliteitsinzichten opgeleverd. In schooljaar 2017-2018 gaan we de PvB’s uit het oorspronkelijke format kwalitatief versterken. De inhoud laten we ongemoeid. Bij dit onderhoudstraject nemen we ook de opmerkingen mee uit het veld en uit het Gebruikersnetwerk over de PvB’s.

Schoolexamenbank Groen

Het redactieteam van de Schoolexamenbank Groen bestaat uit 5 personen; 3 daarvan zijn gedetacheerde docenten van AOC’s. Zij leveren als inhoudsdeskundige een bijdrage aan de ontwikkeling van examenvragen en examenopdrachten. Daarnaast bestaat het team uit een toetsdeskundige van Cito en een invoerredacteur.

Kwaliteitskaders Schoolexamenbank Groen

Het systeem van de Schoolexamenbank Groen is zo opgezet dat er specifieke kwaliteitskaders in verwerkt zijn. Die technische kaders sturen de redacteuren bij de ontwikkeling van examenvragen. Daarnaast hanteren we een set met kwaliteitscriteria (toetstechnisch en taaltechnisch). Hierlangs worden de examenvragen tijdens de diverse stappen van het ontwikkelproces gelegd. Ook kunnen gebruikers digitaal feedback geven op de examenvragen die ze gebruiken. Zo nodig passen onze redacteuren de examenvragen dan aan.

Gebruikersnetwerk en Adviesgroep

De afstemming met de AOC’s over behoeften en wensen vindt plaats binnen het Gebruikersnetwerk vmbo van Groene Norm. Hierin zijn alle AOC’s vertegenwoordigd. Het Gebruikersnetwerk komt 3 à 4 keer per jaar bijeen. Daarnaast laat de coördinator vmbo van Groene Norm zich adviseren door de Adviesgroep vmbo. Daarin hebben 4 mensen zitting, afkomstig van de AOC’s. Zij adviseren over ontwikkelvraagstukken en over het beleid van de vmbo examenproducten van Groene Norm.

Menu