Theorie-examens online afnemen

Leerlingen kunnen een theorie-examen uit Schoolexamenbank Groen ook online maken. Praktijkexamens voorlopig nog niet. Daarvan is alleen een papieren versie beschikbaar. Zo’n online afname vindt plaats via het toetssysteem QMP. Dat vraagt om een aantal specifieke procedures die in deze paragraaf beschreven worden.

Online theorie-examen aanmaken

Na het samenstellen van het theorie-examen in Schoolexamenbank Groen, kiest u voor de optie: ‘genereer online schoolexamen in QMP’. Het online examen staat direct klaar. U kunt alleen een online examen genereren voor een examen dat u de status ‘vastgesteld’ meegegeven heeft.

Online theorie-examen afnemen

Een leerling die een online-examen moet maken, volgt de volgende procedure:

  • De leerling gaat naar www.schoolexamenbankgroen.nl en kiest ‘Inloggen als leerling op online-examens Groen’.
  • De leerling kiest zijn school en de locatie uit de lijst.
  • De leerling vult de PTA-code van het examen in (gekregen van de docent), kiest het examen en vult zijn persoonlijke gegevens in (voornaam, achternaam, klas).
  • De docent voert de inlogcode (=monitorinlog) in op de computer van alle leerlingen afzonderlijk.
  • De leerling maakt het examen en sluit het na afloop af.

Monitorinlog aanvragen

Voor online afname heeft elke begeleidend docent een inlogcode nodig, de zogenaamde monitorinlog. Vraag de monitorinlog tijdig aan door een mail te sturen naar k.soesman@groenenorm.nl met vermelding van de volgende gegevens:

  • Onderwerp: aanvraag monitorinlog Schoolexamenbank Groen
  • Naam en e-mailadres van de docent die monitorinlog nodig heeft
  • Naam school en locatie
  • Het 6 cijferige brinnummer van de locatie (ten behoeve van identificatie in het systeem)

Toegang tot beheeromgeving

Met de monitorinlog heeft u ook toegang tot de beheeromgeving van het examen in QMP. Hier kunt u de resultaten van het gemaakte examen inzien en downloaden. Ook kunt u hier het wachtwoord van de monitorinlog wijzigen.

Menu