Voorbeeldexamens bij Schoolexamenbank Groen

VMBO

Het redactieteam van Schoolexamenbank Groen heeft onlangs voorbeeldexamens theorie voor de vier profielmodules samengesteld. U kunt deze voorbeeldexamens raadplegen vanaf de homepagina van Schoolexamenbank Groen.

Scroll op de homepagina van Schoolexamenbank Groen naar beneden via de menu-onderdelen ‘Nieuws’ en ‘Overzicht’ naar ‘Voorbeeldexamens’. Zie de afbeelding.

U treft daar – vanaf maandag 28 januari – voor elk van de 4 profielmodules 3 voorbeeldexamens (theorie) aan, voor elke leerweg één; op de afbeelding staan al drie voorbeeldexamens voor PM1. U kunt een voorbeeldexamen openen door op de naam van het voorbeeldexamen te klikken, bijvoorbeeld ‘Groene Norm PM1 BB’. En als u vervolgens op de knop ‘bekijk voorbeeldexamen’ klikt, dan komt u in het bekende overzichtsscherm van een samengesteld schoolexamen.

Vanuit dit overzichtsscherm kunt u een voorbeeldexamen op 3 manieren gebruiken.

  • Zet het voorbeeldexamen ongewijzigd in als schoolexamen. Download het voorbeeldexamen of genereer een online schoolexamen in QMP.
  • Pas het voorbeeldexamen aan. Klik in het overzichtsscherm op de knop ‘Bewerk schoolexamen als NIEUW SCHOOLEXAMEN’. U doorloopt vervolgens alle stappen van de wizard. Geef in stap 1 het examen een nieuwe naam. Klik vervolgens door naar stap 6 zonder onderweg iets aan te passen. In stap 6 kunt u vragen verwijderen of vragen toevoegen, al naar gelang uw wensen. Vervolgens moet u in stap 7 de volgorde van de vragen bepalen. In stap 8 past u de schoolexamengegevens aan aan de werkelijke situatie bij u op school.
  • Gebruik het voorbeeldexamen als inspiratie. Bekijk vanuit het overzichtsscherm dit voorbeeldexamen (download schoolexamen) en laat u inspireren om zelf een geheel nieuw examen samen te stellen. Voor het samenstellen van een nieuw schoolexamen gaat u naar het menu-item ‘Mijn Schoolexamens’ en vervolgens klikt u op ‘Nieuw schoolexamen maken’.

PS: Sinds kort is Schoolexamenbank Groen bereikbaar met de eigen url www.schoolexamenbankgroen.nl. De inlog via www.schoolexamenbankvmbo.nl blijft ook nog toegankelijk, maar deze is één stap langer.

Menu