Kennisexamens Home Voor MBO Examenproducten Kennisexamens

Kennisexamens

In de kwalificatiedossiers is kennis een integraal onderdeel van de werkprocessen. Als kennis onvoldoende is of ontbreekt, kunnen werkprocessen niet adequaat uitgevoerd worden. Tijdens een proeve wordt de noodzakelijke kennis en de noodzakelijke vaardigheden impliciet geëxamineerd.

Een kennisexamen is een theoretisch examen met open en gesloten vragen. Het gaat om kennis die onderliggend is aan kerntaken en/of werkprocessen. In de toetsmatrijs staan de onderwerpen die in het kennisexamen worden geëxamineerd. Kennisexamens van Groene Norm kenmerken zich door de volgende aspecten:

  • Online af te nemen via Remindo
  • Examineren kennis die niet tijdens de proeve beoordeeld kan worden.
  • Bijbehorende toetsmatrijzen geven een interpretatie van de kennisonderdelen uit het kwalificatiedossier.
  • De vragen worden gehusseld aangeboden; iedere kandidaat krijgt dus een eigen versie, die gelijkwaardig is aan iedere andere versie.