Remindo Home Voor MBO Remindo

Remindo

Aan de slag met Remindo

Groene Norm biedt de nieuw opgeleverde kennisexamens in de periode januari - juni aan via het afnamesysteem Remindo. De bestaande examens blijven tot 1 oktober beschikbaar op easy. Met ingang van het schooljaar 2021-2021 worden de kennisexamens aangeboden via het digitale afnamesysteem Remindo.

Met Remindo verwachten we goed in te kunnen spelen op de verschillende behoeften van scholen. De ontwikkelaar van dit systeem, Paragin, heeft door de jaren heen goed geluisterd naar haar gebruikers. Het effect daarvan is terug te zien in de gebruiksvriendelijkheid en de flexibiliteit van. Remindo biedt daarnaast veel gemak. Remindo is zo ingericht dat het voor de school eenvoudig is om het volledige digitale afnameproces zelf te gaan beheren. Hierdoor is een school niet meer afhankelijk van de helpdesk van Groene Norm. Je hebt dus zelf toegang tot het systeem en alle data staan op één beveiligde plek. Zo kan niets meer ‘verloren’ gaan.

Rollen in de afnameomgeving van Remindo

Om met Remindo aan de slag te kunnen gaan is een toetscoördinator per sector nodig. De toetscoördinator regelt vervolgens de verdere toegang van alle gebruikers tot Remindo.

De toetscoördinator ontvangt alle benodigde informatie met betrekking tot het digitale afnameproces in Remindo.

Inzage achteraf

De school kan de examenkandidaat of examenkandidaten achteraf inzage geven in het afgenomen kennis-examen. 

  • De toetscoördinator vraagt een inzagerecht aan bij de helpdesk van Groene Norm.
  • De helpdesk van Groene Norm stelt de juiste rollen en rechten in.
  • De toetscoördinator kan voor het betreffende inzagemoment de inzage goedkeuren. 
  • De examenkandidaat kan het inzagemoment starten. 
  • Gedurende de afgesproken tijd is de inzage beschikbaar. 
  • De examenkandidaat ziet de gegeven foute antwoorden met daarbij het juiste antwoord. Op deze wijze heeft de examenkandidaat inzicht in het gemaakte werk en de daarbij behorende examenvraag of examenvragen. 

We gaan ervan uit de school zorgvuldig (volgens richtlijnen AVG) omgaat met inzage vooraf en achteraf.  

Verder kan er een PDF-document gegenereerd worden waarin de behaalde score van een kennis-examen wordt weergegeven. 

Wilt u meer weten over Remindo?

Lees via onderstaande links meer over Remindo: