Visie

Examenproducten van goede kwaliteit

We ontwikkelen en actualiseren examenproducten voor vmbo en mbo in het groene onderwijs.

Visie

Onze visie sluit aan bij de beschreven verworvenheden in de publicatie Waarden van Groen Onderwijs (februari 2017). Sterke praktijkgerichtheid is typerend voor onze examenproducten. Examenafnames vinden zoveel mogelijk plaats in de beroepscontext. We werken intensief samen met het bedrijfsleven.

Het onderwijsmodel ‘Piramide van Miller’ is leidend bij de ontwikkeling en afname van onze examenproducten. Deze piramide is een hulpmiddel om de niveaus van beroepsbekwaamheid te schetsen. Miller beschrijft deze in 4 lagen. De onderliggende laag is het fundament voor de laag erboven.

Onze examenproducten vmbo zorgen samen voor een evenwichtige examenmix. Schoolexamenbank Groen richt zich op ‘weten’ en ‘toepassen’. Groen Proeven speelt juist in op ‘laten zien’ en ‘doen’.

Onze examenproducten in het mbo zijn geënt op ‘laten zien’ en ‘doen’. Wanneer het niet lukt om alles uit een kwalificatiedossier op die manier te examineren, examineren we onderdelen ook aan de hand van toepassen en weten.

Groene Norm