Achtergrond Home Voor VMBO Achtergrond

Achtergrond

Schoolexamenproducten voor groen vmbo

Groene Norm is leverancier van examenproducten voor schoolexamens in het groene vmbo. We ontzorgen scholen met een grote variëteit aan kwalitatief goede examenproducten.

Hiermee kunnen docenten snel en eenvoudig een volledig en goed schoolexamen samenstellen.

Twee examenproducten

Dit zijn onze examenproducten voor het groene vmbo:

  • Groen Proeven In de Groen Proeven bank zijn verschillende proeven van bekwaamheid (PvB’s) voor de profielmodules en keuzevakken van het examenprogramma Groen beschikbaar.
  • Schoolexamenbank Groen Met de theorie- en praktijkvragen uit deze Schoolexamenbank Groen kunnen docenten hun eigen schoolexamen samenstellen voor keuzevakken, profielmodules, deeltaken en/of eindtermen.

Waarom examenproducten van Groene Norm?

  • Kwaliteit Bij het ontwikkelen van onze examenproducten zijn kwaliteitsprocedures leidend. Deze procedures zijn  gebaseerd op algemeen geldende kwaliteitscriteria voor examenproducten.
  • Eenvoud en gemak De vmbo-examenproducten zijn kant en klaar. Ze kunnen direct ingezet worden. Uiteraard zijn ze voorzien van een verantwoording naar de onderdelen van het examenprogramma die met het product afgedekt worden.
  • Online beschikbaar De examenproducten van Groene Norm zijn overal en altijd online toegankelijk. Docenten loggen in met het account dat ze ook gebruiken om op het digitale systeem van hun school te komen (zie ook toegang tot examenprodcten).
  • Flexibel Docenten houden de regie over de inhoud van het schoolexamen. Door zelf het  schoolexamen samen te stellen (Schoolexamenbank Groen) of PvB’s aan te passen aan eigen wensen (Groen Proeven).

Maak kennis met Groen Proeven en Schoolexamenbank Groen

In onze korte animatiefilm kunt u kennismaken met de vmbo-producten van Groene Norm. Klik op de afbeelding.

Meer gedetailleerde informatie over onze examenproducten vindt u onder de menu-items Groen Proeven en Schoolexamenbank Groen.