Zo werken wij Home Voor VMBO Zo werken wij

Zo werken wij

Examens maken we samen met docenten

Groene Norm ontwikkelt examenproducten samen een aantal docenten van groene vmbo-scholen. Zij worden 1 dag per week gedetacheerd aan Groene Norm. Zo kunnen ze hun vakdeskundigheid inzetten om hoogwaardige examenproducten te ontwikkelen.

Groen Proeven

Onze constructeurs ontwikkelen nieuwe PvB’s binnen de kwaliteitskaders van een bepaald PvB-format. In het constructieproces van PvB’s zijn diverse kwaliteitschecks ingebouwd, zowel toetstechnisch, taaltechnisch als qua lay-out. Jarenlang kende Groen Proeven één PvB-format. In het schooljaar 2016-2017 hebben we daaraan in nauw overleg met het veld 2 nieuwe PvB-formats toegevoegd (de compacte PvB en de Mijn-Beroepproeve). Na het uittesten op verschillende scholen zijn de nieuwe formats in productie genomen. In 2019 is de Stage PvB toegevoegd aan het assortiment PvB’s van Groene Norm.

Schoolexamenbank Groen

Kwaliteitskaders Schoolexamenbank Groen

Het systeem van de Schoolexamenbank Groen is zo opgezet dat er specifieke kwaliteitskaders in verwerkt zijn. Die technische kaders sturen de redacteuren bij de ontwikkeling van examenvragen. Daarnaast hanteren we een set met kwaliteitscriteria (toetstechnisch en taaltechnisch). Hierlangs worden de examenvragen tijdens de diverse stappen van het ontwikkelproces gelegd. Ook kunnen gebruikers digitaal feedback geven op de examenvragen die ze gebruiken. Zo nodig passen onze redacteuren de examenvragen dan aan.