Vraagtypen Home Voor VMBO Vraagtypen

Vraagtypen

Kwestie van de juiste vragen stellen

Een kwalitatief goed schoolexamen is opgebouwd uit verschillende vraagtypen. Schoolexamenbank Groen onderscheidt daarom 3 verschillende vraagtypen.

Kennis (K)

Kennisvragen zijn gericht op het reproduceren van feiten en begrippen. We spreken ook wel van feitenkennis of reproductieve kennis.  Kennisvragen kunt u alleen kiezen als u een theorie-examen samenstelt.

Algemene beroepsvaardigheden (ABV)

Deze categorie omvat vragen en opdrachten die gericht zijn op algemene beroepsvaardigheden. Ze doen geen beroep op de specifieke beroepskennis en -vaardigheden van de leerling, maar ze hebben wel een relatie met het betreffende vakgebied. Het zijn in feite algemene competenties. Vragen en opdrachten gericht op algemene beroepsvaardigheden kunt u zowel in een theorie-examen als in een praktijkexamen opnemen.

Bij een theorie-examen zijn dit rekenvaardigheden, tabellen aflezen, grafieken aflezen en dergelijke. Bij een praktijkexamen zijn de opdrachten gericht op competenties als presenteren, veilig werken, systematisch werken en op algemene beroepshandelingen zoals grafiektekenen en berekeningen maken in een praktische context.

Specifieke beroepsvaardigheden (SBV)

Het derde vraagtype betreft Specifieke Beroepsvaardigheden.  Dit zijn opdrachten die gericht zijn op de praktische (beroeps)handelingen van een leerling binnen zijn vakgebied. Specifieke beroepsvaardigheden worden alleen in een praktijkexamen opgenomen.

DOWNLOAD VOORBEELDEN