Waarom een PvB? Home Voor VMBO Waarom een PvB?

Waarom een PvB?

Competent in een reële beroepssituatie

Een PvB is in essentie een gewoon praktijkexamen. Maar dan wel een praktijkexamen dat gekenmerkt wordt een opdracht die bestaat uit meerdere deelopdrachten en/of vaardigheden, een complexe opdracht dus. Er is altijd sprake van een opdrachtgever en een reële context. De leerling zet zijn kennis en vaardigheden in om reële beroepsvraagstukken op te lossen. Daarbij gaat het ook om het tonen van de juiste beroepshouding, het juiste verantwoordelijkheidsbesef en/of andere competenties. Naast de praktische handelingen en vaardigheden worden ook die algemene competenties beoordeeld. En het zijn juist de competenties die de ontwikkeling van de leerling zichtbaar maken gedurende zijn schoolloopbaan.

Een Groen Proeven PvB bestaat uit 2 delen die onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn:

 • Een praktisch deel waarin de leerling een reële beroepsopdracht uitvoert.
 • Een reflectiegesprek waarin de leerling de gemaakte keuzes uit de praktijkopdracht toelicht.

Beide onderdelen worden tezamen beoordeeld en leveren één schoolexamencijfer op.  PvB’s vragen leerlingen te plannen en keuzes te maken. Maar ook om in te spelen op onverwachte situatie en een ‘rol’ te vervullen waarin ze verantwoordelijkheid dragen. Daarbij is hun (vak)kennis de basis van hun handelen. Een PvB geeft de docent werkelijk inzicht in wat een leerling kan in een reële beroepssituatie en in hoeverre hij bewuste keuzes maakt. “Bij de afname van een Groen Proeven PvB verrassen leerlingen me regelmatig”, is een vaak gehoorde reactie van docenten die een PvB hebben afgenomen.

Kenmerken van een Groen Proeven PvB

 • Complexe opdracht.
  De leerling voert een complexe opdracht uit bestaande uit meerdere beroepshandelingen.
 • Echte opdrachtgever.
  De leerling krijgt de opdracht van een ‘echte opdrachtgever.’ Soms speelt een docent de rol van opdrachtgever.
 • Authentiek. 
  De examensituatie wordt zo ingericht dat de leerling deze als een authentieke beroepssituatie ervaart.
 • Beoordelen van competenties. 
  De beroepstaken worden beoordeeld aan de hand van enkele competenties. Daarvoor zijn specifieke beoordelingscriteria geformuleerd.
 • Voor elk leerlingniveau. 
  Alle PvB’s zijn gedifferentieerd naar elk van de 3 leerwegen, BB, KB en GL. Bij een hogere leerweg wordt de opdracht complexer en krijgt de leerling een rol met meer verantwoordelijkheid.
 • Docentversie en leerlingversies. 
  Voor elke PvB zijn een docentversie en 3 leerlingversies (BB, KB en GL) beschikbaar.
 • Voorbereiding op CSPE.
  Een Groen Proeven PvB bereidt leerlingen goed voor op het CSPE qua complexiteit en duur van het examen.
 • Voorbereiding op mbo. 
  Met een Groen Proeven PvB maken leerlingen kennis met de wijze van examinering in het groene mbo, waar proeven van bekwaamheid de belangrijkste examenvorm zijn.
 • Flexibiliteit. 
  Groene Norm biedt alle PvB’s aan in een Word-bestand. Docenten zijn vrij om deze naar de situatie op school aan te passen. Het is zelfs wenselijk om bij iedere PvB de praktijksituatie (de opdracht) af te stemmen op de daadwerkelijke situatie (zoals namen, aantallen en producten). Daarbij is de docent zelf verantwoordelijk voor de toetstechnische kwaliteit van de aanpassingen.