Groen Proeven Home Voor VMBO Groen Proeven

Groen Proeven

Het project Groen Proeven

Vanaf 2010 zijn binnen het project Groen Proeven een groot aantal proeven van bekwaamheid (PvB’s) ontwikkeld. In eerste instantie voor de toenmalige examenprogramma’s. Vanaf 2015 zijn ook PvB’s ontwikkeld voor het examenprogramma vmbo Groen dat in 2016 is geïntroduceerd.  Nu zijn er zo’n 60 verschillende PvB’s beschikbaar voor profiel Groen. Alle PvB’s zijn ondergebracht in de PvB-bank van Groene Norm (www.groenproeven.nl) waar ze beschikbaar zijn voor docenten vmbo-groen. U heeft hiervoor wel een inlogcode nodig. Zie daarvoor de pagina Toegang tot examenproducten.

Wat is een PvB?

Een PvB is in essentie een gewoon praktijkexamen. Maar dan wel een praktijkexamen dat gekenmerkt wordt een opdracht die bestaat uit meerdere deelopdrachten en/of vaardigheden, een complexe opdracht dus. Er is altijd sprake van een opdrachtgever en een reële context. De leerling zet zijn kennis en vaardigheden in om reële beroepsvraagstukken op te lossen. Daarbij gaat het ook om het tonen van de juiste beroepshouding, het juiste verantwoordelijkheidsbesef en/of andere competenties. Naast de praktische handelingen en vaardigheden worden ook die algemene competenties beoordeeld. En het zijn juist de competenties die de ontwikkeling van de leerling zichtbaar maken gedurende zijn schoolloopbaan.

Constructie van PvB’s

Binnen het project Groen Proeven worden de opdrachten, de toetstechnische eisen en de beoordelingsformulieren van de PvB’s uitgewerkt. Tot 2015 gebeurde dat onder de vlag van de AOC Raad. Vanaf 2015 onder verantwoordelijkheid van Groene Norm. Voor die uitwerking zet Groene Norm ook ervaren docenten vmbo-groen in. Zij kennen de eisen die aan goede PvB’s gesteld worden. En weten ook wat het betekent om een PvB uit te voeren.